„Religionspolitik der Bundesrepublik ist dysfunktional“